Als je bedrijf met chemische stoffen omgaat – als fabrikant, importeur, distributeur of (industriële) gebruiker – heb je te maken met REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen). REACH is een van de meest complexe milieuregelgevingen die de Europese Commissie heeft opgezet. Dat betekent dat er gemakkelijk dingen mis kunnen gaan. En dat loopt al gauw in de papieren.

Onze ervaren chemici kennen de regelgeving door en door, en kunnen je veel geld besparen bij het aanvragen van de noodzakelijke goedkeuringen, registraties en technische implementatie.

REACH-Scan

De chemici van KWA kunnen voor uw bedrijf een REACH-scan uitvoeren – een onderzoek naar alle beschikbare gegevens in relatie tot REACH.

Daarbij inventariseren wij niet alleen de fysisch-chemische en toxicologische gegevens, maar ook de pre-registraties, registraties en gegevens uit het ECHA-dossier, waaronder de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging, geregeld in de CLP-verordening). Ook maken wij de kosten voor registratie inzichtelijk.

Je kunt ons inschakelen voor zowel reeds geregistreerde stoffen  als voor stoffen die nog niet zijn geregistreerd.

bottom-banner-trans