Brand, een explosie, een ernstig ongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen …. Je hoopt natuurlijk dat het niet gaat gebeuren, maar ondanks alle voorzorgen zijn calamiteiten nooit helemaal uit te sluiten. Mocht zich zo’n situatie voordoen, dan is het zaak dat iedereen weet hoe hij moet handelen en hoe de gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

KWA helpt met het opstellen van een noodplan waarin wordt beschreven hoe moet worden gehandeld bij een calamiteit.

bottom-banner-trans