De RI&E is een instrument voor het in kaart brengen van risico's binnen je bedrijf. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht deze op te stellen. Deze moet ook getoetst worden door een kerndeskundige.
KWA kan je helpen dit écht goed uit te voeren. Zodat je niet alleen aan de regeltjes voldoet, maar er ook als organisatie optimaal profijt van hebt.

Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij:

  • een gedegen en systematische inventarisatie van de risico’s
  • een beoordeling van de risico’s en adviezen om deze te beperken
  • de opstelling van een plan van aanpak
  • periodieke controle of de RI&E nog actueel is

In ons productblad RI&E geven we meer informatie over onze dienstverlening op dit terrein.

Download hier het productblad RI&E

bottom-banner-trans