REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) is een van de meest complexe milieuregelgevingen die de Europese Commissie heeft opgezet. Onze ervaren chemici kunnen u veel geld besparen bij het aanvragen van de noodzakelijke goedkeuringen, registraties en technische implementatie.

Download hier ons REACH productblad

bottom-banner-trans