Milieumanagement: zorg voor de planeet, voldoen aan de wet en kosten besparen

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met ons milieu. Voor een deel gaat het daarbij om het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar daarnast biedt een scherp milieubeleid kansen om kosten te besparen!

KWA kan je ondersteunen om deze beide doelen te bereiken.

Milieumanagementsystemen - ISO 14001

Willen je (potentiƫle) opdrachtgevers bewijs zien dat je het milieu serieus neemt? Dat kan met een ISO 14001 systeem, eventueel aangevuld met andere kwaliteitsmanagementsystemen. Je kunt je ook laten certificeren voor ISO 14001

KWA kan helpen bij:

  • het opzetten van een milieumanagementsysteem
  • het begeleiden van de uitvoering van de interne en externe audit van het systeem

Milieuaspectenregister

ISO 14001 vereist een inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten. Dergelijke inventarisaties op het gebied van milieu zijn technisch complex en werk voor specialisten.

KWA helpt je graag bij de uitvoering. Wij hebben hiervoor een eigen, unieke methode: wij beschrijven niet alleen, wij kwantificeren ook.

Omgevingsvergunningen

Heb je voor je bedrijfsactiviteiten een omgevingsvergunning nodig? Zonder gespecialiseerde kennis en inzicht in wat overheidsinstanties wensen, kan het een langdurig en frustrerend proces worden.

KWA heeft jarenlange ervaring met vergunningaanvragen van bedrijven in vrijwel iedere sector. Wij kunnen het hele traject of een deel daarvan van je overnemen. Je kunt rekenen op een goed doortimmerde aanvraag, waarmee je een milieuvergunning krijgt die voorbereid is op de toekomst.

Meer weten? Download ons productblad Milieuvergunningen [hyperlink].

Technische milieuonderzoeken

KWA biedt ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van:

  • water
  • luchtkwaliteit
  • geur
  • geluid
  • bodem
  • stikstofberekeningen

Ook kunnen wij de coƶrdinatie van deze onderzoeken verzorgen, en waarborgen dat de juiste onderzoeksvragen worden gesteld om de doelstelling te bereiken.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een hulpmiddel waarmee je als bedrijf structureel kunt werken aan het verkleinen van je CO2-voetafdruk. Het wordt gebruikt als CO2-managementsysteem, maar biedt ook concrete voordelen bij aanbestedingen, in de vorm van een korting op de inschrijfprijs afhankelijk van de trede op de ladder.

KWA helpt je bij het traject voor CO2-prestatieladdercertificering. Vanaf het krijgen van inzicht tot en met de hoogste trede: het behalen van je CO2-doelstellingen, ook bij je toeleveranciers.

bottom-banner-trans