Een HAZOP-studie (HAZard & OPerability) is een screening van een industriële installatie op gevaren en onwenselijke situaties. Deze moet worden uitgevoerd wanneer een nieuwe installatie wordt ontworpen, en vervolgens steeds wanneer er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd.
De HAZOP is belangrijk om de veiligheid van processen te verbeteren en de bedrijfszekerheid te vergroten. Ook vormt deze studie een startpunt voor de gevarenidentificatie conform BRZO wet- en regelgeving.
KWA beschikt over de gespecialiseerde kennis en ervaring om deze studie optimaal uit te voeren.

bottom-banner-trans