KWA heeft veel kennis van en ervaring in de bouw- en aannemerswereld in huis. Vanuit die achtergrond zijn wij goed in staat steun te bieden bij de opstelling van VGM-plan (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan) voor bouwprojecten. 

Een VGM-plan heeft tot doel veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het hele bouwproces, van ontwerp tot en met uitvoering, te coƶrdineren en vast te leggen. Voor veel bouwprojecten is een VGM-plan wettelijk verplicht.

Een VGM-plan geen statisch document, dat je aan het begin vaststelt en vervolgens onveranderd blijft: het wordt continu aangepast aan de actuele stand van zaken van het project of de actuele situatie op de bouwplaats.

KWA begeleidt je graag vanaf de ontwerpfase om te zorgen dat je VGM-plan goed doortimmerd is en dat je project echt veilig en verantwoord wordt uitgevoerd.

bottom-banner-trans