Arbeidshygiëne houdt zich bezig met arbeidsomstandigheden op de werkplek. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals verlichting, klimaat, geluid, gevaarlijke stoffen, ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting. Een arbeidshygiënist kan het bedrijf ondersteunen om deze arbeidsrisico’s te inventariseren en adequate maatregelen te treffen om deze risico’s te beheersen. Wanneer medewerkers specifieke gezondheidsklachten ervaren, kan de arbeidshygiënist, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts, oorzaken van de klachten onderzoeken.

bottom-banner-trans