Het voldoen aan geldende wet- en regelgeving op ieder gebied wordt voor alle bedrijven steeds belangrijker. Aandeelhouders, medewerkers, geldschieters of overnamepartijen willen zeker weten dat alle wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Adviesbureau KWA uit Gorinchem begeleidt ondernemers hierbij met behulp van Pharius.

Je wordt geacht op de hoogte te zijn van wetten waaraan je je moet houden. Dat geldt voor een ondernemer net zo goed als het voor alle mensen geldt. Voor bedrijven gaat het dan om financiële en vestigingszaken, arbeid en arbeidsrechtelijke zaken, maar ook onderwerpen als arbeidsomstandigheden en milieu. Een accountant of administratiekantoor adviseert over de financiën, een advocaat of juridisch adviseur denkt mee over arbeidsrechtelijke kwesties. Maar hoe ga je om met arbeidsomstandighedenwetgeving en milieuwetgeving? Het voorkomen van verzuim en uitval is lastige materie en de milieuwetgeving wordt steeds complexer. En dat laatste zal niet veranderen met de komst van de nieuwe Omgevingswet op 2022.

KWA

Wat kan KWA op dit gebied betekenen? Oprichter Henk Kwakernaak van KWA weet: ‘Ondernemers zijn momenteel volledig gefocust op het doorkomen van de crisis waarin we ons bevinden. Zij hebben meestal geen tijd over om zich te verdiepen in alle nieuwe wet- en regelgeving die op ze afkomt.’

KWA maakt inzichtelijk welke wetten en regelingen op een bedrijf van toepassing zijn en aan welke verplichtingen ondernemers moeten voldoen. Kwakernaak: ‘Daarnaast verwerken wij de informatie in overzichten waarin de manier van voldoen is vastgelegd of geregistreerd. Hieruit kunnen periodieke, bijvoorbeeld jaarlijks terugkomende, verplichtingen terugkomen. Denk daarbij aan inspecties of keuringen van bepaalde installaties of registratie en meldingsverplichtingen. Dit is van groot belang voor de onderneming zelf en de stakeholders!’

Boetes of claims

‘Uiteraard betaal je voor onze dienstverlening - het advies, het bijhouden van wijzigingen en eventueel ook het jaarlijkse abonnement voor het registreren en vastleggen van alle verplichtingen - een adviestarief’, stelt Kwakernaak. ‘Maar daarmee voorkom je dat je plotseling voor hoge kosten komt te staan of door de overheid of andere stakeholders boetes of schadeclaims krijgt opgelegd. En nog veel belangrijker: door te voldoen aan arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving doe je alles wat in je macht ligt om milieuschade of gezondheidsrisico’s voor je medewerkers te voorkomen.’

 

bottom-banner-trans