Wanneer medewerkers met installaties en machines werken, wil de werkgever dat dit op een veilige wijze kan. Er wordt daarom gewerkt met werkvoorschriften die zorgen voor een veilig gebruik van apparatuur. De apparatuur zelf moet zo ontworpen zijn dat deze ook veilig is te bedienen. Wanneer apparatuur is voorzien van CE-markering, dan mag de werkgever aannemen dat wordt voldaan aan de minimale veiligheidsnormen die gelden. De veiligheidskundige kan de werkgever ondersteunen om bestaande machines (zonder, maar ook met CE-markering) en gebruiksinstructies te beoordelen op veiligheidsaspecten.

Onze Machineveiligheid experts zijn er klaar ervoor om u hiermee te ondersteunen.

bottom-banner-trans