Wanneer medewerkers met installaties en machines werken, wil de werkgever dat dit op een veilige wijze kan. Er wordt daarom gewerkt met werkvoorschriften die zorgen voor een veilig gebruik van apparatuur. De apparatuur zelf moet zo ontworpen zijn dat deze ook veilig is te bedienen.

Wanneer apparatuur is voorzien van CE-markering, mag de werkgever aannemen dat wordt voldaan aan de minimale veiligheidsnormen. De veiligheidskundige kan de werkgever ondersteunen om bestaande machines (zonder, maar ook met CE-markering) en gebruiksinstructies te beoordelen op veiligheidsaspecten.

Wil jouw bedrijf een product op de Europese markt brengen waarvoor CE-markering vereist is?

KWA kent de regels die moeten worden nageleefd en de procedures die moeten worden gevolgd. Wij kunnen je daardoor deskundige ondersteuning bieden voor de beoordeling en de opstelling van de conformiteitsverklaring.

bottom-banner-trans