Management van gevaarlijke stoffen: Werken met gevaarlijke stoffen? Dan is tra aandacht voor veiligheid en must

Bij werken met gevaarlijke stoffen gelden er extra eisen met het oog op de veiligheid. E komt heel wat bij kijken om all voorschriften te voldoen.

 

KWA heeft de experts in huis die alles weten van wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen en chemische stoffen. Wij kunnen je daarom op tal van terreinen ondersteunen. Ook kunnen wij de rol van veiligheidsadviseur binnen je bedrijf op ons nemen.

Hieronder enkele voorbeelden van gebieden waarop KWA je kan ondersteunen.

Registratie van chemische stoffen (REACH)

Als je bedrijf met chemische stoffen omgaat – als fabrikant, importeur, distributeur of (industriële) gebruiker – heb je te maken met REACH. REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) is een van de meest complexe milieuregelgevingen die de Europese Commissie heeft opgezet. Dat betekent dat er gemakkelijk dingen mis kunnen gaan. En dat loopt al gauw in de papieren.

Onze ervaren chemici kennen de regelgeving tot in details, en kunnen je veel geld besparen bij het aanvragen van de noodzakelijke goedkeuringen, registraties en technische implementatie.

Meer weten? Download ons productblad REACH [hyperlink].

Gevaarlijke-stoffeninformatie

Werkt je bedrijf met gevaarlijke stoffen (stoffen voorzien van een gevaarsymbool)? Dan ben je verplicht een gevaarlijke-stoffenregister op te stellen en bij te houden.

KWA kan je begeleiden bij het opzetten en onderhouden hiervan.

Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

Een veiligheidsinformatieblad (SDS: Safety Data sheet) is een internationaal informatieblad waarin de risico's van het werken met bepaalde stoffen staan beschreven.

KWA heeft veel ervaring met veiligheidsinformatiebladen en kent de verschillen die internationaal bestaan op dit gebied – bijvoorbeeld tussen de VS en Europa.

Aarzel dus niet ons advies in te winnen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Twijfel je of je echt voldoet aan alle strenge regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en/of water?

Advies en ondersteuning van KWA biedt de zekerheid dat alles in orde is.

Instructiekaarten

Gevarenkaarten en etikettering zijn een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Heb je alles tot in details goed opgezet? En worden de ontwikkelde systemen in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld?

KWA biedt ondersteuning en begeleiding om te zorgen dat het allemaal in orde is.

bottom-banner-trans