Trainingen en cursussen

Doel/doelgroep

Als u met afval te maken heeft, of afvalstoffen inzamelt of vervoert, moet uw bedrijf geplaatst zijn op de VIHB lijst, de landelijke lijst voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. En van de eisen die aan deze plaatsing is verbonden, is dat direct leidinggevenden binnen uw bedrijf in het bezit moet zijn van het zogenaamde Vakdiploma Afvalstoffen.

Inhoud

  • Wet- en regelgeving
  • Landelijk Afvalbeheerplan
  • Europese Afvalstoffenlijst (Eural)
  • Melden en registreren van afvalstoffen
  • EG-verordening Overbrenging van Afvalstoffen
  • Opslag en vervoer van afvalstoffen
  • Afvalboekhouding
  • Kwaliteitsborging

Resultaat

Het examen valt onder verantwoording van het cbr. Als u slaagt ontvangt u het Vakdiploma Afvalstoffen.

Duur

Drie dagdelen training in de examenstof en een dagdeel training in het halen van het examen, gecombineerd met het herhalen van de geleerde stof.

 

onze cursus wordt in overleg met de klant gepland

bottom-banner-trans