Om uw medewerkers en uw organisatie voor te bereiden op mogelijke calamiteiten (zoals: brand, ernstige ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke (afval)stoffen, explosiegevaar of andere ongewenste gebeurtenissen) kunt u een bedrijfsnoodplan opstellen. In een bedrijfsnoodplan staan alle maatregelen en voorzieningen beschreven hoe er gehandeld moet worden indien er een calamiteit plaatsvindt.  

bottom-banner-trans