De Risico Inventarisatie en -Evaluatie is een instrument voor het in kaart brengen van risico's binnen uw bedrijf. Wij geven u inzicht in de aanwezige gevaren, maar geven zeker ook aan welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de risico's weg te nemen.

Download hier het productblad RI&E

bottom-banner-trans