Het uitvoeren van inventarisaties op het gebied van milieu is een technisch complexe aangelegenheid, schakel op tijd professionals in met kennis van zaken, dit voorkomt dat u dubbel werk doet en dus dubbele kosten maakt.

bottom-banner-trans