Het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan (VGM-plan) is een document dat wettelijk verplicht is bij het tot stand brengen van bouwwerken, als een kennisgeving aan de arbeidsinspectie verplicht is en/of het bouwwerk risicovol is.

Het VGM-plan heeft tot doel veilligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het hele bouwproces, van ontwerp tot en met uitvoering te coördineren en vast te leggen. Het VGM-plan dient een dynamisch plan te zijn dat steeds wordt aangepast aan de huidige stand van zaken van het project of de actuele situatie op de bouwplaats. 

bottom-banner-trans