In een HAZOP- studie (HAZard & OPerability) wordt een screening uitgevoerd of een installatie zodanig is ontworpen dat zich tijdens normale en bijzondere omstandigheden geen gevaarlijke situaties kunnen voordoen.  

bottom-banner-trans